Ама то много работа, много чудо, много летене, много подаръци за разнасяне! Добрият старец се уморява, сяда да си почине, но го унася и заспива. Играчките го чакат, чакат да се събуди, а пък времето лети, трябва да се спазва график! И решават, и тръгват – сами да се раздадат на децата.