На 23 юни слушаме четири малки кантати за пиано и гласове от Георги Попов по стихове на Иван Вазов от Епопея на забравените и от Тъгите на България. За пръв път се наслаждаваме и на 12 клавирни миниатюри, както и малка кантата върху един от първите анонимни поетични текстове в българската литература – Похвала за цар Симеон.