Ще чуем номинираните произведения – Самодивско игрило от Костадин Генчев, БГ сюита №5 от Сашо Младенов и Три български танца от Христофор Раданов.

В програмата са включени и три опуса на български композитори, печелили награди на някои от предишните конкурси – Концерт за маримба и симфоничен оркестър от Христо Йоцов (2004), Българска танцова рапсодия Стъпки от Владимир Джамбазов (2013) и Епична поема за симфоничен оркестър Беласица от Георги Андреев (2015), както и Пайдушко и Ръченица из Тракийски танци на Петко Стайнов.