Журито на конкурса, в състав: председател – проф. Балаж Соколаи, акад. Атанас Куртев, проф. Йовчо Крушев, доц. Ростислав Йовчев и д-р Анжела Тошева определи победителите в двете категории: В Първа възрастова група Мила Михова (І награда), Тина Владимирова (ІІ награда), Мануела Георгиева (ІІІ награда). Наградата на Фондация „Проф. Люба Енчева” за изключително изпълнение на творба на Бела Барток бе присъдена на Мануела Георгиева. Във Втора възрастова група Голямата награда на Министерство на културата за най-добро изпълнение на произведение на Ференц Лист получи Георги Леков. Първа награда получи Елица Десева, втора – Лора Ал-Ахмад, а трета бе поделена между Станислав Караманов и Иван Касабов. Специалната награда на посланика на Република Унгария в София, Н.Пр. г-жа Юдит Ланг, бе присъдена на Станислав Караманов за изключително изпълнение на Четири багатели от Барток.