Свети Климент, Охридски архиепископ, е ученик на братята Константин-Кирил и Методий и един от Светите седмочисленици. В резултат на неговата духовна и образователна мисия се утвърждават писмеността и богослужението на български език.