Виртуозните музиканти изпълняват Струнен квартет №4 Изгревът, оп.76 от Йозеф Хайдн, Серенада Малка нощна музика на Волфганг Амадеус Моцарт и валсове и полки от фамилия Щраус.