Концертите за тромпет или наричани още тромпетни концерт винаги са приемани с възторг от публиката в западноевропейските страни. Софийска филхармония вярва, че ще успее да го превърне в събитие и ще зарадва любителите на красивата музика на солиращ инструмент и оркестър.
Прочутият немски професор по тромпет и солист-тромпетист на Баварския радиооркестър – Ханнес Лойбин ще проведе Майсторски клас за музикантите от тромпетната група на оркестъра на Софийска филхармония по време на престоя си в София.

Концертът за тромпет и оркестър на Йозеф Хайдн, който ще бъде изпълнен заедно с Ханнес Лойбин е имал своята премиера на 22 март, 1800 година в стария Бургтеатър във Виена. Създаден през 1796, в зрялото творчество на композитора и написан специално за неговия приятел – тромпетист Антон Вайдингер, прочут навремето виртуоз, на който се дължи усъвършенстването на инструмента с възможности за изпълнение на хроматичната гама и разширяване на неговия диапазон в ниския регистър. В своя концерт Хайдн включва мелодии от нисък регистър и показва широко възможностите на тромпета като виртуозен солиращ инструмент.