Ария на Относителността – концерт по физика

Солисти: Христо Желев

Хибриден формат, съчетаващ лекция и концерт. Разказват се ключови концепти от Теория на относителността, съчетани в музикални композиции. Изпълнява се наживо в livelooping процес, в който се използват акустични и дигитални инструменти.

Музиката криволичи през хармонични космични мелодии и извънземни звуци, създавайки атмосфера за рефлексия върху релативистката природа на пространство-време.

Автор и изпълнител: Христо Желев, познат като Ченгел Прелест.