Геометрия на тишината

Солисти: Росен Захариев - тромпети, перкусии, каваринет, отар, хармониум, акуафон; Александър Даниел – перкусии; Васил Хаджигрудев - контрабас

Възможна ли е абсолютна тишина? Това че чуваме тишината, значи ли, че тя също ни чува? Способни ли сме да живеем в тишина? Измерима ли е тишината?

Тези и други абсурдни въпроси са тема на изследването, наречено Геометрия на тишината.

Проектът няма за цел да отговори на тези въпроси, а да постави публиката и себе си в пространство отвъд шума на мислите. Пространство, което е свободно от назоваване и определяне. Там, където света все още не е наречен. Тишината, от която се ражда всичко, което наричаме Свят.