Най-голямата покрита зала в София, подходяща и за големи спортни мероприятия, и за музикални събития за  аудитория над 5000 души.