На празничния концерт ще се насладим на жизнерадостни творби на композитори от Изток и Запад