В сърцето на програмата са инструменталните концерти, носещи сходно название Il Grosso Mogul и Il Gran Mogol. Първият с уникално екзотична цигулкова каденца, поверена на Зефира Вълова, а вторият – флейтов концерт, открит само преди 3 години и записан за Naïve от виртуозния Алекси Косенко. Още инструментални концерти и вокално-инструментални творби от Антонио Вивалди ще закрият 7-то издание на фестивала, точно както тържествените меси във венецианската Ла Пиета.