В Зала България зазвучава произведение, написано специално за откриването ѝ на 9 октомври 1937 година. Това е най-популярният от петте клавирни концерта на патриарха на българската класическа музика Панчо Владигеров: Концерт за пиано и оркестър №3, оп. 31 в си бемол минор. В концерта се открояват контрастни настроения и пищна оркестрация, качества, типични за цялостното творчество на Владигеров.
Във втората половина от концерта зазвучава второ действие от балета Лешникотрошачката от Пьотър Илич Чайковски, а със себе си донася и подранило коледно настроение.