Диригентът Владимир Кираджиев и виртуозният пианист Людмил Ангелов са първите съвремнни интерпретатори на Концерт за пиано и оркестър оп.3 от Морис Мошковски. Концертът се счита за изгубен, докато в едно имение, заедно с други ранни творби и дневници, запазени в Френската Национална библиотека се намира саморъчно написаната ръкописната партитура.

В програмата ще чуем още и Прелюдии от Ференц Лист.