От 2005 г. продължава образованието си в Централното музикално училище към Московската държавна консерватория П. И. Чайковски (в класа на М. А. Марченко, а през 2007 – в класа на народния артист на Армения, проф. Юрий С. Айрапетян), което завършва с отличие.
Мария Бобрина концертира активно със самостоятелни изяви и участия в Русия, България, Франция, Италия, Кипър, Испания и Германия. Солист е на редица симфонични и камерни оркестри, включително Държавен симфоничен оркестър CLASSICA, Санкт Петербург с диригент Александър Канторов, Младежки симфоничен оркестър с диригент Анатолий Левин и други.