Началният час на концертите и в трите фестивални вечери е 20:00.