Варненско лято е най-старият музикален фестивал в България – провежда се от 1926 насам и след 80 години история днес е един от най-представителните форуми на българското и световното музикално творчество в областта на класическата музика. На настоящото издание ще се представят едни от най-интересните наши и чужди имена в сферата, като освен симфонични концерти, ни очакват също и оперни премиери. Фестивалът се характеризира с представянето на шедьоври на българската и световната музикална култура, с многожанрова насоченост и присъствие на изпълнители с международен престиж. Акцент в програмата са премиерите на оперите Палячо от Руджеро Леонкавало и Селска чест от Пиетро Маскани, които ще бъдат изпълнени в една вечер, непосредствено една след друга.