Освен десетките участници в изложението, в рамките на панаира се изгражда Галерия Къщата на майсторите. В нея ежегодно се провежда международна изложба. Представени са художници от България, Русия, Франция, Румъния, Хърватия, Германия, Индия, Гърция, Иран, САЩ, Англия и др. Най-атрактивната част от Международния панаир на занаятите и изкуствата са демонстраторите, които на място създават уникални творби – дърворезби, стъклописи, керамика, кожена пластика. Традиционно се провеждат конкурс Сувенири и конкурс Уникати. Победителите в конкурса Уникати се определят от професионално жури с председател – носителят на Награда Варна, художникът Николай Русев.