Мичико Дате идва от Токио, а гласът ѝ носи присъщите на Изтока чувственост и изтънченост. Тя прекосява два континента и три епохи, за да ни посвети в един слабо познат и позабравен от съвременната българска камерна сцена жанр – art songs. Лишен от клишетата на съвременното оперно певческо изкуство, гласът на Мичико резонира светло, истински неподправено и честно, обърнат към дълбочините и мъдростта  на аскетичната източна душевност.