В нея са вплетени латиноамерикански ритми и мотиви, а солистите и смесения хор са съпроводени от ударни инструменти.