Диригент на вечерта е Калина Василева, а в програмата са включени увертюрата към операта Театралният директор, Концерт за пиано и оркестър №15 в си бемол мажор, К.450 и Симфония №35 Хафнер в ре мажор, К.385.

След редица концертни обиколки, през 1781 г. Моцарт се установява на постоянно местожителство във Виена. Оттук започва най-плодотворният творчески период от неговия живот. През първите пет години той написва една от най-значителните си опери – Отвличане от сарая (1782), симфонии № 33 – 38, голям брой концерти за различни инструменти, струнни квартети, сонати и др. През 1786 г. Моцарт завършва операта си Театралният директор.