Ламбов – Концертна пиеса за флейта и оркестър
Прокофиев – Концерт за пиано (лява ръка) и оркестър №4
Чайковски – Сюита №4 Моцартиана

Сюитата Моцартиана на Чайковски ще ни помогне да разберем как един велик композитор от романтичната епоха чува и чувства музиката на Моцарт. Сюитата е огледало на романтичното възприятие – силна емоция, мащабна оркестрация, дълбоко сантиментално светоусещане. Чайковски си слага перуката на Моцарт, но си остава Чайковски с неговата бурно-драматична епоха и… разбира се, с онази танцувална мелодичност, която бихме разпознали и със завързани очи.