През 2015, в рамките на Фестивала на оперното и балетно изкуство – Стара
Загора, се състоя творческа среща на директори и представители на оперни театри от България и различни страни на Балканите. Създадена бе Балканска
оперна мрежа.
Досега към инициативата се присъединиха директори от оперни театри в България, Сърбия, Босна и Херцеговина, Румъния, импресарски агенции, образователни институции и неправителствени организации от България, Австрия и Израел.