Гала концерт от сцени и арии из опери на гениалния композитор.