Проектът разглежда приемствеността и развитието на българската композиторска школа и нагледно демонстрира съвременните тенденции и артистични търсения.

В програмата: Фаназия и Три симфонични картини от Ангел Заберски – син; световна премиера на симфоничната увертюра  Ледената кралица от Румен Бояджиев – син; произведението за саксофонен квартет и симфоничен оркестър на Васил Бележков Боса копа; сюита по филма Петя на моята Петя от Георги Стрезов; откъси от балета Буря от Минко Ламбов; камерна сюита Феникс от Георги Андреев и световна премиера на Ръченична фантазия от Добромир Кисьов.