В партньорство с пианистката Галина Врачева те ще изпълнят безсмъртните произведения на Роберт и Клара Шуман, Йоханес Брамс и Паул Хертел.

Дискусионната част на концерта ще съпостави историческата на съвременната класическа музика и ще търси предпочитанията на слушателите.