В програмата произведения от Лехар, Калман, Щраус и др.