Андреан Лазаров се обучава в една от най-престижните институции в Европа – Ecole Normale de Musiqué de Paris. Концертира активно в Европа, Южна Африка, Арабските емирства и САЩ. В последните години води майсторски класове за млади пианисти в Европа, САЩ и Арабските емирства и участва в редица международни конференции, свързани със съвременното музикално образование.