Сред заглавията е и нежната песен Отново е Коледа на големия български композитор Борис Карадимчев – създател и дългогодишен художествен ръководител на хора.