Когато камерна музика се прави от посветени майстори, тогава пълнотата на преживяването е несъмнена. В своя Квартет Бедржих Сметана споделя трагедията на сполетялата го глухота, а наследникът му Дворжак изповядва в струнния си Квинтет обичта към своята Бохемия („на моя народ“ гласи посвещението). Тъмно и светло, отчаяние и упование – такава е рамката на този концерт, изнесен от артисти, за които камерната музика е и кауза, и удоволствие.