Освен на цигулка, Блейк Полио, свири на клавишни инструменти и е композитор със сериозен успех. Участието във филми и телевизионни предавания също е част от многобройните му дейности. Ще го чуем в Серенада за цигулка, струнни и ударни.

В програмата:
Адамс – Short Ride on fast Machine
Бърнстейн – Серенада за цигулка, струнни и ударни
Холст – Планетите

Концертът е включен в Абонаментен цикъл Солистите.