Янков е автор на на камерни творби и балет, на музика за бигбенд и джаз ансамбли, детски песни и др. През годините реализира серия от проекти под наслов Bulgaria Calls Norway, с които популяризира българската музика в Норвегия и норвежката музика в България. Първият му компактдиск How Like a Winter по сонети на Шекспир, е оригинална интерпретация на Шекспировото творчесво със изразните средства на съвременната музика. Песенният цикъл Прекъснати мисли ще чуете в изпълнение на солистките Диляна Георгиева, Весела Делчева, Ивелина Цонева, Иван Янков – пиано, Димитър Карамфилов – контрабас, Стоян Янкулов (Стунджи) – ударни, камерен ансамбъл „Софийски солисти“ и струнен квартет Хорс.