Приказката включва популярни произведения за цигулка, които най-младият професор в Националната консерватория в Париж ще изсвири на своя Страдивариус от 1710 година. Интересът е голям, затова ще чуем и преживеем историята два пъти – прецедент за зала България до момента.