Изпълнявайки емблематични творби на френския импресионизъм и символизъм, тандемът Мартинова – Духовникова повежда публиката на едно загадъчно и енигматично пътешествие през дебрите на човешката душа. Спектакълът, представящ музиката на Дебюси и Равел и поезията на Верлен, Бодлер и Бертран, е едно завръщане към “вътрешния храм”, който понякога изоставяме, и в който изпитваме нуждата отново да влезем.