Глинка – Валс Фантазия
Лист – Концерт за пиано и оркестър №2
Дворжак – Природа, живот и любов

Концертът е включен в Абонаментен цикъл Сила и дух.

Още като студент Бернд Глемзер печели 17 от най-престижните пианистични конкурси и оттогава е неизменно аплодиран и от критиката, и от публиката.

Павел Балев работи с над 40 германски оркестри и оперни театри, а сред солистите, с които е изнасял концерти са Ане-Софи Мутер, Едита Груберова, Томас Хампсън, Пьотр Бечала и Ана Нетребко.

Глинка пише своя Валс Фантазия в любовно опиянение, предизвикано от Екатерина Керн, дъщеря на А. Керн, вдъхновителката на Пушкин. Една от най-лиричните страници от неговото творчество.

Концерт за пиано №2 на Лист е концерт за виртуози, новаторски по своята форма, динамичен и наситен с неочаквани обрати.

Цикъл увертюри Природа, живот и любов на Дворжак е замислен да отразява най-важните проявления на природата, но в по-късните си добавки се обръща към човека, а конкретната заемка на образа на Отело е музикално въплъщение на стихийната любов.