Поетът Йордан Пеев допълва романтичната музикална картина със свои избрани стихове любовна лирика. Даниела Дякова признава, че досега в своята интензивна кариера рядко намира време за камерната музика. Същевременно този жанр има решаваща роля за вокалното израстване и за по-непосредствен контакт с публиката.