След дипломирането си в Унгария продължава обучението си в Университета на щата Индиана (САЩ) при Дьорд Шебьок, на когото е и асистент в продължение на две години.
Чалог установява творчески партньорства с различни унгарски композитори, резултат на които са редица премиери и посветени на него произведения. Дори днес има изключително близка професионална връзка с Дьорд Куртаг, с когото работи от 1980.
Обширният репертоар на Габор Чалог включва както редки произведения от Джироламо Фрескобали и Франсоа Купрен, така и съвременни творби. Характерен за изпълнителското му творчество е и различният поглед, разкриващ в нова светлина често интерпретирани произведения като Изкуството на фугата от Йохан Себастиан Бах или късните опуси на Лудвиг ван Бетовен.