Главните герои в reSM&RT: Кларинетен концерт ще бъдат: Явор Добрев, Венета Нейнска и двуезични субтитри. Текстът е писан от самите музиканти, прожектира се върху екран и разказва за композиторите и основните идеи, заложени в музикалните произведения.
Преди да започне нашият reSM&RT, ще се почерпим с по чаша вино и ще си поговорим с музикантите. Началото е в 19:00, а входът – по желание.