Участие в него ще вземат както млади, така и утвърдени в национален мащаб банди: No Recharge, Foeticide, Armada, Koch Company, Avangard, RockStage, Fear Of The Dark. Фестът е еднодневен и ще се проведе на 7 май от 16:00 до 22:00 на откритата сцена под Драматичния театър (Бирхалето). Водещ с подобаващо дрезгав глас: Станислав Станев.