Петата симфония заема централно място в творческия възход на Густав Малер. Верен на своя композиторски стил, в нея той използва голям оркестър, осигуряващ мощна звучност, подсилена от голямата група на медните духови инструменти, от интензивното участие на ударните и от пълнотата на струнните. Според мнението на самия Малер, Петата му симфония е естествен израз на нескончаемата енергия, която носи всяко човешко същество.