В програмата:
Прелюдия, фуга и вариация, оп. 18
Клавирен квинтет във фа минор
Dextera Domini
Panis Angelicus