Откакто е на 8 и дебютът ѝ с Нюйоркската филхармония отваря пред нея широко врати, Сара не спира да пълни месеците с минимум 150 концерта на година. И този път лъкът ѝ щрака под командването на диригент Найден Тодоров, докато Софийска филхармония го следва за Концерт за цигулка и оркестър на Сибелиус и Симфония №9 Из новия свят на Дворжак.