Дворжак – концерт за виолончело.
Вишеград, Вълтава и Шарка от цикъла Моята родина.