Специално за да ги дирижира, от САЩ се завръща Герган Ценов (по чиято идея изобщо се случва написването на новата творба)