Той съдържа в себе си напълно нова образност и оригинални средства на музикалния израз. Слушаме го в изпълнение на София Вашерук от Русия – лауреат на редица международни конкурси, и под диригентството на маестро Найден Тодоров.