Лъкът на блестящия Андрей Йоница, който неотдавна обра овациите на международни конкурси Чайковски и АRD в Мюнхен, влиза в диалог с виолончелото и цяла вечер дървеният корпус резонира с вибрациите на произведения на европейските композитори. Започваме с Концерт за виолончело и оркестър в си минор на Дворжак, след което слушаме 8 руски народни песни от Лядов и завършваме със световна премиера на Танцов триптих от нашия съвременник Георги Андреев.

Общото между творбите е тяхната фолклорна насоченост и дълбоката им емоционалност, които ги превръщат в универсални източници на радост и вдъхновение както за изпълнителите, така и за публиката.