Oсновател на квартет Димов е водещия цигулар проф. Димо Димов. Квартетът е гастролирал в повече от 25 страни на четири континента и е участвал във всички големи европейски фестивали като Варшавска есен, Пражка пролет и Каринтско лято. За първи път в изпълнение на квартета звучат композиции, написани специално за него от известни български и чуждестранни автори.