На 1 октомври двамата с диригента Найден Тодоров подреждат за нас Просветлена нощ. Композицията от Шьонберг се смята за първата му важна творба, която е вдъхновена от поема на Ричард Демел със същото име и любовта му към Матилде фон Землински (сестрата на учителя му Александър), за която се жени.
снимка V. Balcheva