От 2013 Табеа е председател на управителния съвет на Бетовеновия дом в Бон и репертоарът ѝ се разхожда от виоловото творчество на Хайдн през това на Моцарт до композициите на Бритън. Тук застава до Софийска филхармония, докато палката на Александър Земцов ги води през откъси от първа и втора сюита на Ромео и Жулиета от Прокофиев и Симфония №4 от Чайковски.
Снимка:
Marco Borggreve