В концерат Salve Regina ще прозвучат произведения от Д. Букстехуде, Дж. Перголези, Д. Мелгаш, Гр. Айхингер, Дж. Верди, Ф. Лист, М. Регер. Музика създадена в периода от 17 до 20 век – музика сътворена да извиси човешкия дух и да възхвали Бог.